Programa da V Bienal «De pedra e de palabra», organizada polo Centro PEN Galicia


Na década dos noventa houbo quen quixo alimentar, desde dentro e desde fóra, unha suposta liorta ou enfrontamento entre poetas da denominada «promoción ou xeración dos oitenta» e poetas que viñamos detrás, a raíz da publicación deste manifesto que asinaba meu irmán Rafa Vilar, no que se facía referencia á necesidade de «matar o pai». A referencia está dispoñible nese magnífico proxecto dirixido polo poeta e profesor Arturo Casas, poesiagalega.org, onde realizan esta entrada:
«Este texto en prosa foi lido no Encontro de Escrtitores/as Novos/as celebrado o 7 de decembro de 1996. Interpretado como unha sorte de manifesto da chamada “xeración poética dos 90”, levantou unha sonada polémica pois o epígrafe 24 foi visto como un ataque directo contra os antecesores dos 80, e contra as figuras que naquel intre ocupaban posicións canónicas na poesía galega».
Na miña opinión houbo voces interesadas en non saber ler este texto, que varios poetas dos noventa subscribimos como propio. En resumo, o que alí se reivindicaba era o feito de termos voz propia, de deixar de sermos subalternos, ao tempo que se recoñecía o fundamental maxisterio dos poetas que nos antecedían, como demostraban as nosas lecturas e algo tan importante como os paratextos dos nosos poemas, nos que a citación de versos dos poetas dos oitenta era moi recorrente.
Non vou recordar aquí e agora a tinta desgastada de maneira inútil neste confronto. A realidade, teimuda coma sempre, encargouse de demostrar andando o tempo a comuñón que se deu entre todos nós (malia algún incial e forte desencontro persoal).
Vén este preámbulo a conto de que o vindeiro sábado 16 de marzo vou facer a presentación de sete poetas desa promoción dos que me enorgullo de ser lector desde os seus primeiros versos.
Será na segunda xornada da V Bienal «De pedra e de palabra», organizada polo Centro PEN Galicia e cuxo programa completo vai desguida.
V BIENAL LITERARIA INTERNACIONAL
“DE PEDRA E DE PALABRA”
15 e 16 de marzo 2013
Aula Seminario do Museo Centro Gaiás – Cidade da Cultura – Santiago de Compostela
PROGRAMA
Venres, 15 de marzo
11:30 hs.- Palabras de benvida
Xabier Castro Martínez (Director Centro PEN Galicia)
11:45 hs.- De pedras e poetas na literatura galega
Ramón Nicolás e Román Raña
12:30 hs.- Pausa-café
12:45 hs.- In cammino fra le pietre della letteratura italiana
Massimo Saltafuso
Presenta: Manuel Outeiriño
13:30 hs.- Percorrido pola exposición Gallaecia Petrea
17:00 hs.- Cando falan as pedras. Lecturas comentadas
Clara Usón
Bieito Iglesias
Diego Ameixeiras
Modera: Inma López Silva
18:15 hs.- Pausa-café
18:30 hs.- Acto inaugural
Luís González Tosar (Presidente Centro PEN)
Jesús Vázquez Abad (Conselleiro de Cultura, Educación e Ord. Univ.)
19:00 hs.- Contar la vida
Luis Mateo Díez
Presenta: Alfredo Conde
Sábado, 16 de marzo
12:30 hs.- Versos con melodías
Presentación de Sinfonía Atlántica. Antología general de la poesía gallega
Ed. Bilingüe (Eneida, 2012)
Carlos Clementson
Miro Villar
Xosé Mª Álvarez Cáccamo
Marica Campo
Manuel Forcadela
Luís González Tosar
Xulio L. Valcárcel
Cesáreo Sánchez Iglesias
Xavier Seoane
(Grupo Tradicional da AGADIC)
Todas as actividades están abertas ao público

Esta entrada foi publicada en Ensaio, Narrativa, Poesía, Presentacións, Xornadas. Garda a ligazón permanente.